Szybka wycena:

Wideoweryfikacja

Jest zautomatyzowanym i skutecznym procesem alarmowania o zagrożeniach dzięki zastosowaniu inteligentnej analityki video VCA.

W praktyce na obrazy z kamer CCTV mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, np. kamery z polem widzenia na ogrodzenie, zostaje zaimplementowana analiza obrazu VCA, która umożliwia rozróżnianie kształtów czy detekcję określonych zachowań, np. wejście/wyjście, pojawienie się/zniknięcie obiektu, poruszanie w określonym kierunku lub z określoną prędkością itp. Następnie, dzięki technikom kalibracji otrzymujemy w czasie rzeczywistym precyzyjną informację (sygnał alarmowy) o zdefiniowanym zagrożeniu np. przejście intruza przez płot czy nieprawidłowo zaparkowany pojazd.

Sygnał alarmowy z wideoweryfikacji powoduje automatyczne wyświetlenie widoku z danej kamery na ekranie monitora. Zadaniem operatora jest weryfikacja alarmu oraz podjęcie działań zabezpieczających zgodnie z ustalonymi procedurami np. wysłanie patrolu interwencyjnego, wezwanie policji lub nadanie komunikatu ostrzegawczego przez Głośnik VoIP.

Wideoweryfikacja daje nieporównywalnie wyższą skuteczność detekcji niepożądanych zachowań niż standardowa obserwacja systemu CCTV przez pracownika ochrony fizycznej, a zastosowanie analityki video redukuje do minimum fałszywe alarmy.

Wideopatrol

Polega na dokonywaniu zdalnych, regularnych kontroli bezpieczeństwa w oparciu o pole widzenia kamer CCTV zainstalowanych na terenie obiektu. Do tego celu wykorzystujemy specjalny program do monitoringu zintegrowanego i zarządzania bezpieczeństwem, który automatycznie łączy się z kamerami według wcześniej ustalonego harmonogramu. Operator weryfikuje obraz z danej kamery zgodnie z procedurą, czyli listę rzeczy, na które ma zwrócić uwagę. Nie może pominąć żadnej kamery, bo to system narzuca mu kolejność i czas wykonania sprawdzenia, a po weryfikacji musi zatwierdzić wykonanie wideopatrolu.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia operator kieruje w dany obszar pracownika ochrony, grupę interwencyjną, powiadamia odpowiednie służby lub administratora obiektu. Zakończenie wideopatrolu jest możliwe jedynie wówczas, gdy operator klikając na odpowiednim polu potwierdzi, że obiekt jest bezpieczny.

W skrócie – wideopatrol to alternatywa dla standardowych obchodów nieruchomości realizowanych przez pracownika ochrony fizycznej z tą zaletą, że jego realizacja jest niewidoczna dla osób trzecich, tj. nie wiadomo, która kamera i w którym momencie jest sprawdzana przez operatora.

wideopatrol

Wideoasysta

Zapewnia zdalną – w czasie rzeczywistym i w określonym momencie – obserwację stałych czynności wykonanych przez pracowników na terenie różnych obiektów. Operator ma za zadanie monitorować czy czynność została wykonana zgodnie z procedurą i reagować, jeśli zagrożone zostało bezpieczeństwo pracowników lub obiektu. Wideoasysta najczęściej wykorzystywana jest do nadzoru takich czynności jak wypłata gotówki, podjęcie lub przekazanie wartościowych przesyłek czy przedmiotów, zamknięcie oddziału banku, sklepu jubilerskiego bądź apteki, wejście do strefy uprawnionej itp.

Zdalne Otwieranie Przejść

Umożliwia zdalne zarządzanie przejściami na terenie obiektu przez operatorów Centrum Monitoringu Wizyjnego. Do otwierania przejść wykorzystujemy dedykowane wideodomofony IP oraz oprogramowanie, które daje możliwość głosowego połączenia w dwie strony oraz połączenia video. Operator wykorzystując kamerę w vidoeofonie bądź dodatkowo kamery CCTV monitorujące dane przejście sprawdza, czy dana osoba ma uprawnienia do wejścia/wyjścia lub wjazdu/wyjazdu na/z teren obiektu i otwiera przejście stosowanie do sytuacji. Rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest na parkingach, w budynkach biurowych oraz mieszkalnych. Zdalne otwieranie przejść często wspierane jest wideoweryfikacją.

Głosnik IP

Głośnik VoIP

Stanowi doskonałe uzupełnienie e-Ochrony realizowanej w oparciu o wideoweryfikację lub wideopatrol dla wszelkich zdarzeń wymagających szybkiej reakcji.

W przypadku wystąpienia alarmu bądź sytuacji zagrożenia operator Centrum Monitoringu Wizyjnego uruchamia Głośnik VoIP zainstalowany na obiekcie i poprzez komunikaty słowne wzywa do odpowiedniego zachowania, np. opuszczenia lub pozostania na chronionym terenie, nie dotykania, pozostawienia lub odsunięcia się od chronionego mienia, przestawienia źle zaparkowanego samochodu itp. Duże znaczenie ma tu czynnik psychologiczny – intruz zaskoczony jest nagłym, donośnym ludzkim głosem (nawet do 120 dB), nie widzi operatora, ale jest widziany i nagrywany, o czym zostaje poinformowany. Dzięki tym czynnikom jest to bardzo skuteczna metoda odstraszania wykorzystywana głównie na parkingach, dużych powierzchniach dookoła obiektów przemysłowych czy na przejazdach kolejowych, ale także w muzeach i nawet w windach.

e-Concierge

To zdalna wersja tradycyjnego concierge w osobie operatora Centrum Monitoringu Wizyjnego, który posiada wiedzę na temat obiektu, np. rozmieszczenie pomieszczeń i korytarzy, lokalizacja firm, biur, rodzaj i stan stosowanych zabezpieczeń. Ma on zdalny dostęp do kamer CCTV oraz może zarządzać wszystkimi lub wybranymi przejściami na jego terenie. Wykorzystujac nowoczesne stacje IP do komunikacji głosowej i video bądź telefon komórkowy, jest w stanie zdalnie obsłużyć pracowników, gości, mieszkańców i inne osoby korzystające z budynku, mając pełną kontrolę nad ruchem i komunikacją. Obrazy mogą być rejestrowane, aby w razie potrzeby można było sprawdzić zgodność z procedurami.

Choć e-Concierge wykorzystywany jest w wielu różnych typach obiektów, szczególnym uznaniem cieszy się w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych, których nie stać na zatrudnienie pracownika.

iConcierge
Termowizja1
Termowizja w działaniu - hala z odpadami (dzięki uprzejmości CBC Poland)
Termowizja2
Porównanie widoku z kamer termowizyjnych i działajacych w świetle widzialnym (dzięki uprzejmości CBC Poland)

Termowizja

Termowizja stanowi dynamicznie rozwijający się obszar monitoringu wizyjnego. W odróżnieniu od standardowej kamery systemu CCTV obraz z kamery termowizyjnej powstaje w oparciu nie o światło widzialne,
lecz o podczerwień. Ma on nieco niższą rozdzielczość, jednak to nie ona jest w przypadku termowizji najważniejsza. Bardziej istotne jest, że obraz powstaje niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia lub nocy – zapewnia to wysoką wykrywalność sygnału także na dużych odległościach. Dlatego systemy łączące termowizję z analityką obrazu są najbardziej skuteczne w ochronie obiektów o dużych obszarach oraz tam, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe, np. na składowiskach odpadów. W przypadku takich obiektów stosuje się również bardzo precyzyjne kamery termowizyjne z pomiarem temperatury, gdzie dokładność pomiaru liczona jest w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza.

Oprócz podniesienia bezpieczeństwa obwodowego czy przeciwpożarowego z punktu widzenia Inwestora bądź Klienta istotnym elementem jest obniżenie składek ubezpieczeniowych, dzięki czemu inwestycja
w termowizję zwraca się bardzo szybko.

Wyższy poziom bezpieczeństwa przy niższych kosztach za ochronę? To możliwe!

Zapraszamy

Defensor Security Group Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U12
04-036 Warszawa
tel.: 22 498 34 34
e-mail: biuro@defensorsecurity.pl

Michał Parchimowicz kom. 603 554 015, mparchimowicz@defensorsecurity.pl
Paweł Berliński kom. 697 692 456, pberlinski@defensorsecurity.pl